Webinar: Rice Texture Analyzer (Thai) - เทคโนโลยีเครื่องมือวัด และมาตรฐานการทดสอบข้าว

Webinar: Rice Texture Analyzer (Thai) - เทคโนโลยีเครื่องมือวัด และมาตรฐานการทดสอบข้าว

Image
Mecmesin - On-demand event
On-demand
Presenter(s)
So Ploysuk
Tle Phuntumabumrung

เทคโนโลยีเครื่องมือวัด และมาตรฐานการทดสอบข้าว

หนึ่งในปัจจัยที่สําคัญที่สุด ซึ่งมีผลต่อความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ข้าวคือ เนื้อสัมผัส

เนื้อสัมผัสของข้าวส่งผลโดยตรงต่อความพึงพอใจของผู้บริโภค และความน่าเชื่อถือของผู้ผลิตข้าว นั่นคือเหตุผลว่าทำไมการทําความเข้าใจ การประเมินคุณภาพ และการปรับปรุงเนื้อสัมผัสของข้าวให้เหมาะสม เป็นส่วนสําคัญของกระบวนการผลิต

บรรยายในหัวข้อ

  • มาตรฐานการทดสอบเนื้อสัมผัส ทำไมต้องทดสอบ?
  • วิธีการทดสอบเนื้อสัมผัสของข้าว (test application)
  • การทดสอบบรรจุภัณฑ์สำหรับข้าว
  • แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และตอบปัญหาการทดสอบ
  • อัพเดทเทคโนโลยีการทดสอบ และสาธิตเครื่องวิเคราะห์เนื้อสัมผัสข้าวกับซอฟต์แวร์ VectorPro

    สัมมนานี้เหมาะกับใคร?
  • ผู้ประกอบการผลิตและส่งออกข้าว
  • นักวิจัย และพัฒนาข้าว
  • ผู้สนใจในการทดสอบข้าว