Rice Texture Analyzer (Thai) - สัมมนาออนไลน์

Rice Texture Analyzer (Thai) - สัมมนาออนไลน์

Image
Mecmesin - On-demand event
On-demand
Presenter(s)
So Ploysuk
Wa Pichery

บรรยายในหัวข้อ

  • มาตรฐานการทดสอบเนื้อสัมผัส ทำไมต้องทดสอบ?
  • วิธีการทดสอบเนื้อสัมผัสของข้าว (test application)
  • การทดสอบบรรจุภัณฑ์สำหรับข้าว
  • แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทดสอบ และตอบปัญหาการทดสอบ
  • อัพเดทเทคโนโลยีการทดสอบ

สัมมนานี้เหมาะกับใคร?

  • ผู้ประกอบการผลิตและส่งออกข้าว
  • นักวิจัย และพัฒนาข้าว
  • ผู้สนใจในการทดสอบข้าว