การทดสอบเครื่องมือ และสาธิตการใช้งานทางออนไลน์


การทดสอบเครื่องมือ
และสาธิตการใช้งาน
ทางออนไลน์

 

วิศวกรฝ่ายขายด้านเทคนิคของเราพร้อมสาธิตเครื่องมือทางออนไลน์ หรือฝึกอบรมผ่านทางวิดีโอคอล

หากเป็นไปได้ กรุณาส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของคุณ เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญของเราสามารถแสดงการทดสอบผลิตภัณฑ์ของคุณ

ติดต่อเพื่อปรึกษาพูดคุยถึงความต้องการของคุณและเพื่อนัดหมายการสาธิตหรือฝึกอบรมทางออนไลน์

Part Number
432-262
Description
Fitted with a 45mm wide roller cam having a cross-hatch knurled surface. The roller closes onto a serrated contact face of the grip body.

The specimen is folded around the knurled roller to give maximum contact area. As a load is applied to the specimen the cam self-tightens, spreading the load evenly around the cam and against the serrated body of the grip.

Used for slippy specimens where a serrated surface is necessary to bite into the material and prevent slippage.

Knurled roller, 10mm Ø
Serrated surface on the contact face of grip body
Clamping width 45mm,
Specimen thickness 0 – 5 mm
Maximum load: 2 kN

Fitted with a QC-20mm female hole for connection to the base of test stands and to loadcell

Images
Spring-Loaded Fold Grip, 2 kN, QC fitting
Plastic film tensile strength
Datasheet
Spring-Loaded Fold Grip, QC fitting Spring-Loaded Fold Grip, QC fitting

Related Parts

Fittings

Quick Change
20 mm
Weight
680 g
Diagram
432-262 Spring-Loaded Fold Grips 432-262 Spring-Loaded Fold Grips
พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมแรงและแรงบิดสำหรับการทดสอบอุปกรณ์จับยึดและแคตตาล็อกออนไลน์แบบเต็มรูปแบบบนพีซีแท็บเล็ตและอุปกรณ์พกพาโดย Mecmesin

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ

มีคำถามเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมนี้หรือไม่? ติดต่อและพูดคุยกับหนึ่งในวิศวกรฝ่ายขายด้านเทคนิคของเราตอนนี้ ...

Similar accessories