è Chạy demo online và tại chỗ bạn


Chạy demo online và tại chỗ bạn

 

Các kỹ sư bán hàng kỹ thuật của chúng tôi có thể cung cấp thiết bị để chạy demo thử mẫu trực tuyến hay tại phòng thí nghiệm của bạn - hãy để chúng tôi giúp bạn tìm ra giải pháp thử nghiệm tốt nhất cho các yêu cầu của bạn.

Bạn cũng có thể gửi các mẫu đến chúng tôi để kiểm tra thử.

Cùng nhau thảo luận các yêu cầu và sắp xếp buổi demo hay đào tạo.

Part Number
432-411
Description
A versatile gripping fixture to hold containers when conducting low-force pull-off tests on closures and other fixings (eg. flip-cap lids).

4-pegs hold the container on an adjustable lead-screw and the knob secures the container tightly in place.

Suitable for tensile test up to 100 N.

Supplied with modified base plate to allow fixing to the base of a motorised test stand. Also supplied with a crosshead extension to allow the loadcell or force gauge to measure on the centre-line of the container (10-190mm diameter).
Images
Container Holder (4-peg adjustable), 100 N, 190 mm
container holder on MultiTest 2.5-d with flip-cap bottle
container holder (4-peg adjustable), 100 N, 190 mm
Datasheet
Container holders for tensile testing DS-1107-06-L00 Container holders for tensile testing DS-1107-06-L00

Related Parts

Load Rating
100 N
( 22 lbf )

Fittings

Diagram
432-411 Container Holder (10-190mm) Iss 02 432-411 Container Holder (10-190mm) Iss 02
Nói chuyện với chuyên gia về các phụ kiện thử nghiệm lực và mô-men xoắn, tay cầm và đồ đạc, danh mục đầy đủ trực tuyến trên máy tính, máy tính bảng và điện thoại di động, của Mecmesin

Nói chuyện với một chuyên gia

Có một câu hỏi về phụ kiện này? Hãy liên hệ và nói chuyện với một trong những Kỹ sư Bán hàng Kỹ thuật của chúng tôi ngay bây giờ ...

Similar accessories