การทดสอบเครื่องมือ และสาธิตการใช้งานทางออนไลน์


การทดสอบเครื่องมือ
และสาธิตการใช้งาน
ทางออนไลน์

 

วิศวกรฝ่ายขายด้านเทคนิคของเราพร้อมสาธิตเครื่องมือทางออนไลน์ หรือฝึกอบรมผ่านทางวิดีโอคอล

หากเป็นไปได้ กรุณาส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของคุณ เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญของเราสามารถแสดงการทดสอบผลิตภัณฑ์ของคุณ

ติดต่อเพื่อปรึกษาพูดคุยถึงความต้องการของคุณและเพื่อนัดหมายการสาธิตหรือฝึกอบรมทางออนไลน์

Part Number
432-411
Description
A versatile gripping fixture to hold containers when conducting low-force pull-off tests on closures and other fixings (eg. flip-cap lids).

4-pegs hold the container on an adjustable lead-screw and the knob secures the container tightly in place.

Suitable for tensile test up to 100 N.

Supplied with modified base plate to allow fixing to the base of a motorised test stand. Also supplied with a crosshead extension to allow the loadcell or force gauge to measure on the centre-line of the container (10-190mm diameter).
Images
Container Holder (4-peg adjustable), 100 N, 190 mm
container holder on MultiTest 2.5-d with flip-cap bottle
container holder (4-peg adjustable), 100 N, 190 mm
Datasheet
Container holders for tensile testing DS-1107-06-L00 Container holders for tensile testing DS-1107-06-L00

Related Parts

Load Rating
100 N
( 22 lbf )

Fittings

Diagram
432-411 Container Holder (10-190mm) Iss 02 432-411 Container Holder (10-190mm) Iss 02
พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมแรงและแรงบิดสำหรับการทดสอบอุปกรณ์จับยึดและแคตตาล็อกออนไลน์แบบเต็มรูปแบบบนพีซีแท็บเล็ตและอุปกรณ์พกพาโดย Mecmesin

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ

มีคำถามเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมนี้หรือไม่? ติดต่อและพูดคุยกับหนึ่งในวิศวกรฝ่ายขายด้านเทคนิคของเราตอนนี้ ...

Similar accessories