è Chạy demo online và tại chỗ bạn


Chạy demo online và tại chỗ bạn

 

Các kỹ sư bán hàng kỹ thuật của chúng tôi có thể cung cấp thiết bị để chạy demo thử mẫu trực tuyến hay tại phòng thí nghiệm của bạn - hãy để chúng tôi giúp bạn tìm ra giải pháp thử nghiệm tốt nhất cho các yêu cầu của bạn.

Bạn cũng có thể gửi các mẫu đến chúng tôi để kiểm tra thử.

Cùng nhau thảo luận các yêu cầu và sắp xếp buổi demo hay đào tạo.

Category
Part Number
PDV15031
Description
The FINAT 2 Assisted Pull-Peel table (90° Peel Test) is fitted to the anvil plate of a motorised test stand and then connected to the crosshead of a test stand. It is commonly used for conducting peel tests on adhesive tapes and films.

The carriage of the peel table is directly driven horizontally by the vertical movement of the test stand crosshead. This maintains a constant peel angle of 90 degrees.

The carriage is equipped with adjustable rails into which float-glass can be inserted. Float-glass is used as a standardised surface onto which the specimen is adhered. Float-glass to be ordered separately (part numbers PSV15030 and PSV15031).

Fitted with an adaptor having QC-20mm female hole
Images
FINAT 2 assisted pull peel table, 90 degree testing
PDV15031 90° peel table - extended
Datasheet
Peel Jigs for test standards (FINAT, ASTM, AFERA, PSTC) DS-1032-04-L00 Peel Jigs for test standards (FINAT, ASTM, AFERA, PSTC) DS-1032-04-L00

Fittings

Nói chuyện với chuyên gia về các phụ kiện thử nghiệm lực và mô-men xoắn, tay cầm và đồ đạc, danh mục đầy đủ trực tuyến trên máy tính, máy tính bảng và điện thoại di động, của Mecmesin

Nói chuyện với một chuyên gia

Có một câu hỏi về phụ kiện này? Hãy liên hệ và nói chuyện với một trong những Kỹ sư Bán hàng Kỹ thuật của chúng tôi ngay bây giờ ...

Similar accessories