Category
Description
Pyramid Jaws (40mm x 34mm) - nickel-plated having a surface of hardened steel pyramids of 1.2mm tall.

For materials which need a “bite” to secure a good grip (e.g. soft metals {aluminium, copper, soft steel, paper and board)

Supplied as 0.5 set = 2 jaws (left & right). Order any combination of 2 half sets of jaws to fit into a pair of MECS622 Wedge Grips (upper & lower)

Images
MecS622-BP pyramid-faced jaws
MECS622 10 kN wedge grip quick-release and locking bar open locked
Datasheet
10 kN Wedge Grip, lever-action, QC fitting DS-1080-03 10 kN Wedge Grip, lever-action, QC fitting DS-1080-03

Related Parts

Fittings

Weight
420 g
Diagram
432-(459,460,461) Large Wedge Grip and Jaws 432-(459,460,461) Large Wedge Grip and Jaws
Nói chuyện với chuyên gia về các phụ kiện thử nghiệm lực và mô-men xoắn, tay cầm và đồ đạc, danh mục đầy đủ trực tuyến trên máy tính, máy tính bảng và điện thoại di động, của Mecmesin

Nói chuyện với một chuyên gia

Có một câu hỏi về phụ kiện này? Hãy liên hệ và nói chuyện với một trong những Kỹ sư Bán hàng Kỹ thuật của chúng tôi ngay bây giờ ...

Similar accessories