è Chạy demo online và tại chỗ bạn


Chạy demo online và tại chỗ bạn

 

Các kỹ sư bán hàng kỹ thuật của chúng tôi có thể cung cấp thiết bị để chạy demo thử mẫu trực tuyến hay tại phòng thí nghiệm của bạn - hãy để chúng tôi giúp bạn tìm ra giải pháp thử nghiệm tốt nhất cho các yêu cầu của bạn.

Bạn cũng có thể gửi các mẫu đến chúng tôi để kiểm tra thử.

Cùng nhau thảo luận các yêu cầu và sắp xếp buổi demo hay đào tạo.

Part Number
Mec240g
Description
MEC 240g (body only):

A U-form Vice Grip providing free adjustment of both jaws, allowing them to be aligned around the central axis to accommodate tensile testing of both symmetrical and asymmetrical specimens.

The ‘U-Form’ cut into the aluminium body of these Vice Grips creates the space for an operator to have specimen material below the jaws thereby facilitating loading and removal when testing.

Rated to 5 kN in tension with an opening of 0-28mm depending on the jaw types selected (sold separately).

An extensive collection of interchangeable jaws provide excellent gripping characteristics to ensure that a variety of materials and components can be securely held.

Fitted with a QC-20mm hole for connecting to loadcell or base of test stand.
Images
U-form vice grips, QC fitting
Mec240k vice grips wave jaws fabric application
Datasheet
U-Form Vice Grip, Double-action, 5 kN - Aluminium, QC fitting DS-1072-05-L00 U-Form Vice Grip, Double-action, 5 kN - Aluminium, QC fitting DS-1072-05-L00

Related Parts

Load Rating
5 kN
( 1,100 lbf )

Fittings

Quick Change
20 mm
Weight
1.3 kg
Nói chuyện với chuyên gia về các phụ kiện thử nghiệm lực và mô-men xoắn, tay cầm và đồ đạc, danh mục đầy đủ trực tuyến trên máy tính, máy tính bảng và điện thoại di động, của Mecmesin

Nói chuyện với một chuyên gia

Có một câu hỏi về phụ kiện này? Hãy liên hệ và nói chuyện với một trong những Kỹ sư Bán hàng Kỹ thuật của chúng tôi ngay bây giờ ...

Similar accessories