è Chạy demo online và tại chỗ bạn


Chạy demo online và tại chỗ bạn

 

Các kỹ sư bán hàng kỹ thuật của chúng tôi có thể cung cấp thiết bị để chạy demo thử mẫu trực tuyến hay tại phòng thí nghiệm của bạn - hãy để chúng tôi giúp bạn tìm ra giải pháp thử nghiệm tốt nhất cho các yêu cầu của bạn.

Bạn cũng có thể gửi các mẫu đến chúng tôi để kiểm tra thử.

Cùng nhau thảo luận các yêu cầu và sắp xếp buổi demo hay đào tạo.

Part Number
432-433
Description
The Large Double-action Vice Grip provides free adjustment of both jaws, allowing them to be aligned around the central axis to accommodate tensile testing of both symmetrical and asymmetrical specimens.

It has a Tommy-bar handle on one side for rapid tightening, and a fine-action thumb-screw on the other for accurate sample positioning.

Rated to 5 kN and can grip a variety of specimens with a thickness from 0.5 - 25 mm.

Fitted with a QC-20mm female hole for connection to test stands and loadcells.

Images
Large Double-action Vice Grip, 5 kN, QC fitting
M500E and AFG switch compression test
Large Double-action Vice Grip, 5 kN, QC fitting
Datasheet
Large Double-action Vice Grip, QC fitting Large Double-action Vice Grip, QC fitting

Related Parts

Load Rating
5 kN
( 1,100 lbf )

Fittings

Quick Change
20 mm
Weight
2.8 kg
Diagram
432-433 LG 2ACT VICE GRIP 432-433 LG 2ACT VICE GRIP
Nói chuyện với chuyên gia về các phụ kiện thử nghiệm lực và mô-men xoắn, tay cầm và đồ đạc, danh mục đầy đủ trực tuyến trên máy tính, máy tính bảng và điện thoại di động, của Mecmesin

Nói chuyện với một chuyên gia

Có một câu hỏi về phụ kiện này? Hãy liên hệ và nói chuyện với một trong những Kỹ sư Bán hàng Kỹ thuật của chúng tôi ngay bây giờ ...

Similar accessories