การทดสอบเครื่องมือ และสาธิตการใช้งานทางออนไลน์


การทดสอบเครื่องมือ
และสาธิตการใช้งาน
ทางออนไลน์

 

วิศวกรฝ่ายขายด้านเทคนิคของเราพร้อมสาธิตเครื่องมือทางออนไลน์ หรือฝึกอบรมผ่านทางวิดีโอคอล

หากเป็นไปได้ กรุณาส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของคุณ เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญของเราสามารถแสดงการทดสอบผลิตภัณฑ์ของคุณ

ติดต่อเพื่อปรึกษาพูดคุยถึงความต้องการของคุณและเพื่อนัดหมายการสาธิตหรือฝึกอบรมทางออนไลน์

Category
Part Number
PDV15031
Description
The FINAT 2 Assisted Pull-Peel table (90° Peel Test) is fitted to the anvil plate of a motorised test stand and then connected to the crosshead of a test stand. It is commonly used for conducting peel tests on adhesive tapes and films.

The carriage of the peel table is directly driven horizontally by the vertical movement of the test stand crosshead. This maintains a constant peel angle of 90 degrees.

The carriage is equipped with adjustable rails into which float-glass can be inserted. Float-glass is used as a standardised surface onto which the specimen is adhered. Float-glass to be ordered separately (part numbers PSV15030 and PSV15031).

Fitted with an adaptor having QC-20mm female hole
Images
FINAT 2 assisted pull peel table, 90 degree testing
PDV15031 90° peel table - extended
Datasheet
Peel Jigs for test standards (FINAT, ASTM, AFERA, PSTC) DS-1032-04-L00 Peel Jigs for test standards (FINAT, ASTM, AFERA, PSTC) DS-1032-04-L00

Fittings

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมแรงและแรงบิดสำหรับการทดสอบอุปกรณ์จับยึดและแคตตาล็อกออนไลน์แบบเต็มรูปแบบบนพีซีแท็บเล็ตและอุปกรณ์พกพาโดย Mecmesin

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ

มีคำถามเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมนี้หรือไม่? ติดต่อและพูดคุยกับหนึ่งในวิศวกรฝ่ายขายด้านเทคนิคของเราตอนนี้ ...

Similar accessories