การทดสอบเครื่องมือ และสาธิตการใช้งานทางออนไลน์


การทดสอบเครื่องมือ
และสาธิตการใช้งาน
ทางออนไลน์

 

วิศวกรฝ่ายขายด้านเทคนิคของเราพร้อมสาธิตเครื่องมือทางออนไลน์ หรือฝึกอบรมผ่านทางวิดีโอคอล

หากเป็นไปได้ กรุณาส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของคุณ เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญของเราสามารถแสดงการทดสอบผลิตภัณฑ์ของคุณ

ติดต่อเพื่อปรึกษาพูดคุยถึงความต้องการของคุณและเพื่อนัดหมายการสาธิตหรือฝึกอบรมทางออนไลน์

Category
Part Number
MecS622-BP
Description
Pyramid Jaws (40mm x 34mm) - nickel-plated having a surface of hardened steel pyramids of 1.2mm tall.

For materials which need a “bite” to secure a good grip (e.g. soft metals {aluminium, copper, soft steel, paper and board)

Supplied as 0.5 set = 2 jaws (left & right). Order any combination of 2 half sets of jaws to fit into a pair of MECS622 Wedge Grips (upper & lower)

Images
MecS622-BP pyramid-faced jaws
MECS622 10 kN wedge grip quick-release and locking bar open locked
Datasheet
10 kN Wedge Grip, lever-action, QC fitting DS-1080-03 10 kN Wedge Grip, lever-action, QC fitting DS-1080-03

Related Parts

Fittings

Weight
420 g
Diagram
432-(459,460,461) Large Wedge Grip and Jaws 432-(459,460,461) Large Wedge Grip and Jaws
พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมแรงและแรงบิดสำหรับการทดสอบอุปกรณ์จับยึดและแคตตาล็อกออนไลน์แบบเต็มรูปแบบบนพีซีแท็บเล็ตและอุปกรณ์พกพาโดย Mecmesin

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ

มีคำถามเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมนี้หรือไม่? ติดต่อและพูดคุยกับหนึ่งในวิศวกรฝ่ายขายด้านเทคนิคของเราตอนนี้ ...

Similar accessories