การทดสอบเครื่องมือ และสาธิตการใช้งานทางออนไลน์


การทดสอบเครื่องมือ
และสาธิตการใช้งาน
ทางออนไลน์

 

วิศวกรฝ่ายขายด้านเทคนิคของเราพร้อมสาธิตเครื่องมือทางออนไลน์ หรือฝึกอบรมผ่านทางวิดีโอคอล

หากเป็นไปได้ กรุณาส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของคุณ เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญของเราสามารถแสดงการทดสอบผลิตภัณฑ์ของคุณ

ติดต่อเพื่อปรึกษาพูดคุยถึงความต้องการของคุณและเพื่อนัดหมายการสาธิตหรือฝึกอบรมทางออนไลน์

Category
Part Number
432-413
Description
The Floating Peel Jig is used to test the peel strength between adhesive layers of flat, rigid samples such as credit cards.

A portion of the top layer is placed between the rollers and held in an upper grip (order separately). As load is applied the specimen moves smoothly under the rollers while delamination tests up to 500 N are carried out at a constant 90 degree angle. Meets the requirements of international test standards (eg. ISO 10373-1).

Supplied fitted to a modified anvil plate for mounting to the base of a motorised test stand.
Images
Floating Peel Jig, 500 N, 10-32 UNF, (ISO10373-1)
Credit card peel Floating Peel Jig
diagram of 90-degree peel, rigid substrate, floating roller test
Datasheet
Floating Peel Jig Floating Peel Jig

Related Parts

Load Rating
500 N
( 110 lbf )

Fittings

Diagram
432-413 Floating Peel Jig 432-413 Floating Peel Jig
พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมแรงและแรงบิดสำหรับการทดสอบอุปกรณ์จับยึดและแคตตาล็อกออนไลน์แบบเต็มรูปแบบบนพีซีแท็บเล็ตและอุปกรณ์พกพาโดย Mecmesin

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ

มีคำถามเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมนี้หรือไม่? ติดต่อและพูดคุยกับหนึ่งในวิศวกรฝ่ายขายด้านเทคนิคของเราตอนนี้ ...

Similar accessories