การทดสอบเครื่องมือ และสาธิตการใช้งานทางออนไลน์


การทดสอบเครื่องมือ
และสาธิตการใช้งาน
ทางออนไลน์

 

วิศวกรฝ่ายขายด้านเทคนิคของเราพร้อมสาธิตเครื่องมือทางออนไลน์ หรือฝึกอบรมผ่านทางวิดีโอคอล

หากเป็นไปได้ กรุณาส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของคุณ เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญของเราสามารถแสดงการทดสอบผลิตภัณฑ์ของคุณ

ติดต่อเพื่อปรึกษาพูดคุยถึงความต้องการของคุณและเพื่อนัดหมายการสาธิตหรือฝึกอบรมทางออนไลน์

การทดสอบแรง

เครื่องทดสอบแรงดึงและแรงกดประสิทธิภาพสูง ราคาประหยัด รองรับการทำงานจากแรงน้อย mN ถึง 50 kN

โซลูชันการทดสอบแรง - ตั้งแต่อุปกรณ์พกพาไปจนถึงระบบอัตโนมัติ

การทดสอบ
ด้านวัสดุ

เครื่องทดสอบความแข็งแรงของวัสดุในราคาที่คุ้มค่า รองรับการทำงานจากแรงน้อย mN ถึง 50 kN

เครื่องทดสอบวัสดุ OmniTest พร้อมตัวอย่างพลาสติกที่กำลังทดสอบ

การทดสอบแรงบิด

ตั้งแต่รุ่นพกพา จนถึงรุ่นที่ใช้โปรแกรมในการควบคุม รองรับแรงบิดจาก 10 mNm ถึง 1,000 Nm

โซลูชันการทดสอบแรงบิด - ตั้งแต่อุปกรณ์พกพาและอุปกรณ์พกพาไปจนถึงระบบอัตโนมัติ
เมกมีซินเป็นผู้เชี่ยวชาญในการนำเสนอโซลูชันการทดสอบแรงและแรงบิดตามความต้องการเฉพาะของคุณ ซึ่งรวมถึงระบบอัตโนมัติในสายการผลิต การทดสอบแบทช์ ฯลฯ

การทดสอบที่ออกแบบได้เอง

เครื่องทดสอบและระบบการทำงานของเมกมีซินนั้นสามาถทดสอบวัสดุได้หลากหลายรองรับในทุกอุตสาหกรรม และเรามีความเชี่ยวชาญในด้านการทดสอบแรงและแรงบิด สำหรับตัวอย่างงานในทุกขนาดที่มีความซับซ้อน

วิศวกรของเรา สามารถออกแบบและสร้างแนวทางการทดสอบ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการทางด้านการทดสอบในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม รวมถึงการออกแบบตัวจับยึดชิ้นงาน และการปรับแต่งเครื่องมือ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

ห้องปฏิบัติการสอบเทียบที่สำนักงานใหญ่เมกมีซินในสหราชอาณาจักร

การสอบเทียบ

เครื่องทดสอบของ Mecmesin ได้รับการสอบเทียบตามมาตรฐานสากล

และส่งพร้อม ใบรับรองการสอบเทียบ โดยใบรองรับการสอบเทียบสามารถทวนสอบไปยังมาตรฐานสากลได้

ค้นหา ข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับบริการและการสอบเทียบของ Mecmesin

การทดสอบแรง

ทาง Mecmesin ได้พัฒนาและออกแบบเครื่องมือทดสอบแรง จากความร่วมมือกับลูกค้า เพื่อให้ได้ผลทดสอบที่แม่นยำ มีความน่าเชื่อถือ และราคาที่สามารถเข้าถึงได้

ดูผลิตภัณฑ์การทดสอบแรงของเรา

ช่วงอุปกรณ์ทดสอบแรงของเมกมีซินของระบบและเครื่องมือบางอย่าง

การทดสอบวัสดุ

เครื่องทดสอบทางด้านวัสดุของเรา ได้รับการออกแบบเพื่อตอบต่อสนองความต้องการของผู้เชี่ยวชาญในงาน QC และ R&D สำหรับการทดสอบคุณภาพและความแข็งแรงของวัสดุ โดยตัวเครื่องนั้นออกแบบให้ง่ายต่อการใช้งาน มีความถูกต้องแม่นยำและราคาที่สามารถเข้าถึงได้

ดูผลิตภัณฑ์ทดสอบวัสดุของเรา

Mecmesin วัสดุอุปกรณ์ทดสอบช่วงของระบบ

การทดสอบแรงบิด

เครื่องวัดแรงบิดของ Mecmesin ได้รับการยอมรับจากลูกค้าในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ทางด้านง่ายต่อการใช้งานและราคาที่สามารถเข้าถึงได้

ดูผลิตภัณฑ์การทดสอบแรงบิดของเรา

โซลูชันการทดสอบแรงบิด