Anchorage strength testing of roots for resistance to lodging

Case study
“The Mecmesin digital torque screwdriver was simple and straightforward to operate and it was very helpful that the user guide pdf was on the net.”

Sander H van Delden, Teacher/Researcher at the Department of Plant-Soil Interaction
HAS den Bosch/Wageningen University

Root lodging strength

Anchorage strength testing of roots for resistance to lodging

“The Mecmesin digital torque screwdriver was simple and straightforward to operate and it was very helpful that the user guide pdf was on the net.”

Sander H van Delden, Teacher/Researcher at the Department of Plant-Soil Interaction
HAS den Bosch/Wageningen University

Case study
Root lodging strength
Online demonstrations and training available from Mecmesin technical sales engineers


Thiết bị kiểm tra trực tuyến và trình diễn đào tạo

Vì ngày càng có nhiều người làm việc tại nhà để giảm bớt việc đi lại không cần thiết, các kỹ sư bán hàng kỹ thuật của chúng tôi có thể cung cấp các buổi giới thiệu thiết bị trực tuyến hoặc các buổi đào tạo thông qua cuộc gọi video trên web.

Nếu có thể, hãy gửi mẫu của riêng bạn và đội ngũ bán hàng của chúng tôi sẽ có thể giới thiệu sản phẩm đang được thử nghiệm của chính bạn.

Liên hệ để thảo luận về các yêu cầu của bạnsắp xếp một buổi giới thiệu hoặc đào tạo trực tuyến.