Standards

Featured or equivalent test standards for Mecmesin solutions in this section

Term Video

<p><iframe allowfullscreen="" class="sproutvideo-player" frameborder="0" height="630" src="https://videos.sproutvideo.com/embed/709ddab81b13edcaf8/f772a9e90404e21f?playerTheme=dark&playerColor=fdc732" width="630"></iframe></p>
Các công cụ Mecmesin luôn rất dễ sử dụng và Mecmesin thực sự hiểu những gì đang diễn ra trong phòng thí nghiệm như của chúng tôi.

Tony Faure, Giám đốc Phòng thí nghiệm
Bridgestone TG

Case study
Giải pháp hệ thống lực trượt cửa sổ với thiết bị và phần mềm
Online demonstrations and training available from Mecmesin technical sales engineers


Thiết bị kiểm tra trực tuyến và trình diễn đào tạo

Vì ngày càng có nhiều người làm việc tại nhà để giảm bớt việc đi lại không cần thiết, các kỹ sư bán hàng kỹ thuật của chúng tôi có thể cung cấp các buổi giới thiệu thiết bị trực tuyến hoặc các buổi đào tạo thông qua cuộc gọi video trên web.

Nếu có thể, hãy gửi mẫu của riêng bạn và đội ngũ bán hàng của chúng tôi sẽ có thể giới thiệu sản phẩm đang được thử nghiệm của chính bạn.

Liên hệ để thảo luận về các yêu cầu của bạnsắp xếp một buổi giới thiệu hoặc đào tạo trực tuyến.