Description
Connects AFG, AFTI , Orbis or Tornado RS232 to PC.
Comprises 15-pin female D-connector to 9-pin female D-connector.
Images
Interface cable AFG/ AFTI/ Orbis/Tornado RS232 to PC
MultiTest-dV with expansion module and RS232 printer
connecting a gauge to an Emperor Lite PC
Datasheet
Interface Cables Interface Cables

Related Parts

Fittings

Nói chuyện với chuyên gia về các phụ kiện thử nghiệm lực và mô-men xoắn, tay cầm và đồ đạc, danh mục đầy đủ trực tuyến trên máy tính, máy tính bảng và điện thoại di động, của Mecmesin

Nói chuyện với một chuyên gia

Có một câu hỏi về phụ kiện này? Hãy liên hệ và nói chuyện với một trong những Kỹ sư Bán hàng Kỹ thuật của chúng tôi ngay bây giờ ...

Similar accessories