At Medical Technology Ireland Mecmesin showcase Helixa-xt and MultiTest 2.5-dV

Controlled from an integral touchscreen console, the Helixa-xt precision torque tester has been designed for achieving precise alignment when using the most sensitive torque sensors.

Nói chuyện với đại diện Mecmesin tại quốc gia của bạn để biết các giải pháp, giá cả và hỗ trợ

Có một câu hỏi về hệ thống này? Hãy liên hệ và nói chuyện với một trong những Kỹ sư Bán hàng Kỹ thuật của chúng tôi ngay bây giờ ...

Nói chuyện với một chuyên gia