è Chạy demo online và tại chỗ bạn


Chạy demo online và tại chỗ bạn

 

Các kỹ sư bán hàng kỹ thuật của chúng tôi có thể cung cấp thiết bị để chạy demo thử mẫu trực tuyến hay tại phòng thí nghiệm của bạn - hãy để chúng tôi giúp bạn tìm ra giải pháp thử nghiệm tốt nhất cho các yêu cầu của bạn.

Bạn cũng có thể gửi các mẫu đến chúng tôi để kiểm tra thử.

Cùng nhau thảo luận các yêu cầu và sắp xếp buổi demo hay đào tạo.

Category
Part Number
Mec238
Description
MEC238 - A small yet fully-configurable 2.5 kN Bend Jig in aluminium.

The main support beam has a bending span up to 150 mm and can bear a wide selection of interchangeable single-roller or dual-roller anvils to suit your specimen material.

A single upper anvil for 3-point bend tests or dual upper anvils for 4-point bend tests are also available in various radii and forms to suit. Support beam and upper anvil attach via QC 20 connection.

Ideal for testing flexural properties of rigid and semi-rigid materials up to 2.5kN.
Images
Mec238 2.5 kN bend jig, QC fitting
PSV18028 3 point bend TH238
Datasheet
Mec238 2.5 kN Bend Jig, QC fitting DS-1020-02-L00 Mec238 2.5 kN Bend Jig, QC fitting DS-1020-02-L00

Related Parts

Load Rating
2.5 kN
( 550 lbf )

Fittings

Quick Change
20 mm
Weight
4 kg
Nói chuyện với chuyên gia về các phụ kiện thử nghiệm lực và mô-men xoắn, tay cầm và đồ đạc, danh mục đầy đủ trực tuyến trên máy tính, máy tính bảng và điện thoại di động, của Mecmesin

Nói chuyện với một chuyên gia

Có một câu hỏi về phụ kiện này? Hãy liên hệ và nói chuyện với một trong những Kỹ sư Bán hàng Kỹ thuật của chúng tôi ngay bây giờ ...

Similar accessories