Category
Description
Pyramid Jaws (10mm high x 100mm wide) - nickel-plated having a surface of hardened steel pyramids of 1.2mm tall.

Opening span = 0 - 6mm.

For materials which need a “bite” to secure a good grip (e.g. soft metals - aluminium, copper, soft steel, paper and board).

Supplied as 0.5 set = 2 jaws (left & right).

Order any combination of 2 half sets of jaws to fit into a pair of suitable Mec227 Lightweight Vice grips (upper & lower).
Images
Mec227-BP100 pyramid-faced jaw
Mec227 Double-action Vice Grip body aluminium
Mec227 vice grip extended jaw application
Datasheet
Lightweight Double-action Vice Grip DS-1075-02-L00 Lightweight Double-action Vice Grip DS-1075-02-L00

Related Parts

Fittings

Weight
86 g
Nói chuyện với chuyên gia về các phụ kiện thử nghiệm lực và mô-men xoắn, tay cầm và đồ đạc, danh mục đầy đủ trực tuyến trên máy tính, máy tính bảng và điện thoại di động, của Mecmesin

Nói chuyện với một chuyên gia

Có một câu hỏi về phụ kiện này? Hãy liên hệ và nói chuyện với một trong những Kỹ sư Bán hàng Kỹ thuật của chúng tôi ngay bây giờ ...

Similar accessories