è Chạy demo online và tại chỗ bạn


Chạy demo online và tại chỗ bạn

 

Các kỹ sư bán hàng kỹ thuật của chúng tôi có thể cung cấp thiết bị để chạy demo thử mẫu trực tuyến hay tại phòng thí nghiệm của bạn - hãy để chúng tôi giúp bạn tìm ra giải pháp thử nghiệm tốt nhất cho các yêu cầu của bạn.

Bạn cũng có thể gửi các mẫu đến chúng tôi để kiểm tra thử.

Cùng nhau thảo luận các yêu cầu và sắp xếp buổi demo hay đào tạo.

Category
Part Number
Mec227-BG25
Description
Rubber-faced Jaws (10mm x 25mm) - nickel-plated having 1mm thick layer of nitrile rubber coating.

Opening span = 0 - 6mm.

For fragile samples, which may get weakened by pinching at the contact-edge of the grip. (e.g. thin films, filaments, fibres and thin aluminium)

Supplied as 0.5 set = 2 jaws (left & right). Order any combination of 2 half sets of jaws to fit into a pair of any Mec227 Lightweight Vice Grips (upper & lower)
Images
Mec227-BG25 rubber-faced jaw
Mec227 Double-action Vice Grip body aluminium
Mec227 Finch test wet strength application
Datasheet
Lightweight Double-action Vice Grip DS-1075-03-L00 Lightweight Double-action Vice Grip DS-1075-03-L00

Related Parts

Fittings

Weight
19 g
Nói chuyện với chuyên gia về các phụ kiện thử nghiệm lực và mô-men xoắn, tay cầm và đồ đạc, danh mục đầy đủ trực tuyến trên máy tính, máy tính bảng và điện thoại di động, của Mecmesin

Nói chuyện với một chuyên gia

Có một câu hỏi về phụ kiện này? Hãy liên hệ và nói chuyện với một trong những Kỹ sư Bán hàng Kỹ thuật của chúng tôi ngay bây giờ ...

Similar accessories