Category
Description
Rubber-faced Jaws (10mm x 25mm) - nickel-plated having 1mm thick layer of nitrile rubber coating.

Opening span = 0 - 6mm.

For fragile samples, which may get weakened by pinching at the contact-edge of the grip. (e.g. thin films, filaments, fibres and thin aluminium)

Supplied as 0.5 set = 2 jaws (left & right). Order any combination of 2 half sets of jaws to fit into a pair of any Mec227 Lightweight Vice Grips (upper & lower)
Images
Mec227-BG25 rubber-faced jaw
Mec227 Double-action Vice Grip body aluminium
Mec227 Finch test wet strength application
Datasheet
Lightweight Double-action Vice Grip DS-1075-02-L00 Lightweight Double-action Vice Grip DS-1075-02-L00

Related Parts

Fittings

Weight
19 g
Nói chuyện với chuyên gia về các phụ kiện thử nghiệm lực và mô-men xoắn, tay cầm và đồ đạc, danh mục đầy đủ trực tuyến trên máy tính, máy tính bảng và điện thoại di động, của Mecmesin

Nói chuyện với một chuyên gia

Có một câu hỏi về phụ kiện này? Hãy liên hệ và nói chuyện với một trong những Kỹ sư Bán hàng Kỹ thuật của chúng tôi ngay bây giờ ...

Similar accessories