การทดสอบเครื่องมือ และสาธิตการใช้งานทางออนไลน์


การทดสอบเครื่องมือ
และสาธิตการใช้งาน
ทางออนไลน์

 

วิศวกรฝ่ายขายด้านเทคนิคของเราพร้อมสาธิตเครื่องมือทางออนไลน์ หรือฝึกอบรมผ่านทางวิดีโอคอล

หากเป็นไปได้ กรุณาส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของคุณ เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญของเราสามารถแสดงการทดสอบผลิตภัณฑ์ของคุณ

ติดต่อเพื่อปรึกษาพูดคุยถึงความต้องการของคุณและเพื่อนัดหมายการสาธิตหรือฝึกอบรมทางออนไลน์

Category
Part Number
Mec238
Description
MEC238 - A small yet fully-configurable 2.5 kN Bend Jig in aluminium.

The main support beam has a bending span up to 150 mm and can bear a wide selection of interchangeable single-roller or dual-roller anvils to suit your specimen material.

A single upper anvil for 3-point bend tests or dual upper anvils for 4-point bend tests are also available in various radii and forms to suit. Support beam and upper anvil attach via QC 20 connection.

Ideal for testing flexural properties of rigid and semi-rigid materials up to 2.5kN.
Images
Mec238 2.5 kN bend jig, QC fitting
PSV18028 3 point bend TH238
Datasheet
Mec238 2.5 kN Bend Jig, QC fitting DS-1020-02-L00 Mec238 2.5 kN Bend Jig, QC fitting DS-1020-02-L00

Related Parts

Load Rating
2.5 kN
( 550 lbf )

Fittings

Quick Change
20 mm
Weight
4 kg
พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมแรงและแรงบิดสำหรับการทดสอบอุปกรณ์จับยึดและแคตตาล็อกออนไลน์แบบเต็มรูปแบบบนพีซีแท็บเล็ตและอุปกรณ์พกพาโดย Mecmesin

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ

มีคำถามเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมนี้หรือไม่? ติดต่อและพูดคุยกับหนึ่งในวิศวกรฝ่ายขายด้านเทคนิคของเราตอนนี้ ...

Similar accessories