è Chạy demo online và tại chỗ bạn


Chạy demo online và tại chỗ bạn

 

Các kỹ sư bán hàng kỹ thuật của chúng tôi có thể cung cấp thiết bị để chạy demo thử mẫu trực tuyến hay tại phòng thí nghiệm của bạn - hãy để chúng tôi giúp bạn tìm ra giải pháp thử nghiệm tốt nhất cho các yêu cầu của bạn.

Bạn cũng có thể gửi các mẫu đến chúng tôi để kiểm tra thử.

Cùng nhau thảo luận các yêu cầu và sắp xếp buổi demo hay đào tạo.

Part Number
304-004
Description
For use with Mecmesin digital force and torque gauges. 220 Volt with 2 round pins. Commonly used in Europe, South America and Asia.

The mains adaptor/charger is a constant-current type:
Primary circuit: 230V – 50Hz
Secondary circuit: 100mA constant current at 9V.
Charger output plug: Centre = positive, Outer = negative
Images
220 Volt, 2 round pins charger/adaptor for digital force & torque gauges
Datasheet
Adaptor / Charger for use with gauges DS-1117-03-L00 Adaptor / Charger for use with gauges DS-1117-03-L00

Related Parts

Fittings

Diagram
 2011-3010_v01_0da_304-004-europe charger adaptor 2011-3010_v01_0da_304-004-europe charger adaptor
Nói chuyện với chuyên gia về các phụ kiện thử nghiệm lực và mô-men xoắn, tay cầm và đồ đạc, danh mục đầy đủ trực tuyến trên máy tính, máy tính bảng và điện thoại di động, của Mecmesin

Nói chuyện với một chuyên gia

Có một câu hỏi về phụ kiện này? Hãy liên hệ và nói chuyện với một trong những Kỹ sư Bán hàng Kỹ thuật của chúng tôi ngay bây giờ ...

Similar accessories