Sơ lược về các trình kiểm tra lực phổ biến nhất của chúng tôi

MultiTest-i

Hình ảnh sản phẩm của hệ thống thử nghiệm lực cột đôi công suất cao MultiTest 25-i với PC

Sức chứa

0 - 50 kN

Kiểu

Phần mềm kiểm soát

Màn hình cảm ứng

Không bắt buộc

Điều khiển tự động

đúng

Phân tích dữ liệu

Nâng cao

MultiTest-i

Hệ thống kiểm tra lực tự động MultiTest-i 2,5 kN

Sức chứa

0 - 5 kN

Kiểu

Phần mềm kiểm soát

Màn hình cảm ứng

Không bắt buộc

Điều khiển tự động

đúng

Phân tích dữ liệu

Nâng cao

MultiTest-dV

Hình ảnh sản phẩm của máy kiểm tra lực cơ giới MultiTest-dV với Máy đo lực nâng cao để kiểm tra độ căng và độ nén của Mecmesin

Sức chứa

0 - 2,5 kN

Kiểu

Có động cơ

Màn hình cảm ứng

Không

Điều khiển tự động

Không

Phân tích dữ liệu

Căn bản

AFG

Hình ảnh sản phẩm dụng cụ đo lực cầm tay Advanced Force Gauge (AFG) của Mecmesin

Sức chứa

0 - 2,5 kN

Kiểu

Thủ công

Phân tích dữ liệu

Căn bản

Không bắt buộc

Cảm biến bên ngoài
Kiểm tra thủ công đứng

Các tính năng chung

Môi trường

Kiểm soát chất lượng
Nghiên cứu & Phát triển
Sản xuất

Bảo hành 2 năm

Đầu ra dữ liệu

Chỉ báo đạt / không đạt

Phân tích dữ liệu

Software Emperor Force hoặc VectorPro Lite

Tìm một giải pháp tiết kiệm đơn giản để đo lực bằng tay?

Mecmesin có nhiều loại nhạc cụ di động dễ sử dụng phù hợp với túi tiền của bạn.

Cần dữ liệu có thể lặp lại, độ chính xác cao mà không phá vỡ ngân sách của bạn?

Hệ thống kiểm tra lực Mecmesin rất linh hoạt và có thể được điều chỉnh theo yêu cầu riêng của bạn.

MultiTest-iTwin-column force tester

PC-driven
MultiTest-i

The MultiTest-i is a versatile tensile & compression tester controlled by software running on a PC. The twin-column range can be mounted neatly on your bench-top and is ideal for product testing applications according to your own test methods.

A wide range of tensile grips, bend jigs and compression fixtures make the MultiTest-i easy to use for measuring tension and compression from as little as 2 N right up to 50 kN.

Product image of MultiTest 25-i high capacity twin-column force testing system with PC
Console-driven
MultiTest-xt

The MultiTest-xt is a versatile tensile & compression tester controlled by a touchscreen console. The twin-column range can be mounted neatly on your bench-top and is ideal for product testing applications according to your own test methods.

A wide range of tensile grips, bend jigs and compression fixtures make the MultiTest-i easy to use for measuring tension and compression from as little as 2 N right up to 50 kN.

Product image of MultiTest 25-xt high capacity twin-column force testing system with integrated console

The MultiTest-i is a versatile tensile & compression tester controlled by software running on a PC. The twin-column range can be mounted neatly on your bench-top and is ideal for product testing applications according to your own test methods.

A wide range of tensile grips, bend jigs and compression fixtures make the MultiTest-i easy to use for measuring tension and compression from as little as 2 N right up to 50 kN.

MultiTest-iSingle-column force tester

PC-driven
MultiTest-i

The MultiTest-i is a versatile tensile and compression tester controlled by software running on a PC.

The single-column range fits neatly on your bench-top and is ideal for product testing applications according to your own test methods.

A wide range of tensile grips, bend jigs and compression fixtures make the single-column MultiTest-i easy to use for measuring tension and compression, from as little as 2 N right up to 5 kN.

MultiTest-i 2.5 kN automated force testing system
Console-driven
MultiTest-xt

The MultiTest-xt is a versatile tensile and compression tester controlled by software running on a touchscreen console.

The single-column range fits neatly on your bench-top and is ideal for product testing applications according to your own test methods.

A wide range of tensile grips, bend jigs and compression fixtures make the single-column MultiTest-xt easy to use for measuring tension and compression from as little as 2 N right up to 5 kN.

MultiTest-xt 2.5 kN automated force testing system, with operator console

The MultiTest-i is a versatile tensile and compression tester controlled by software running on a PC.

The single-column range fits neatly on your bench-top and is ideal for product testing applications according to your own test methods.

A wide range of tensile grips, bend jigs and compression fixtures make the MultiTest-i easy to use for measuring tension and compression, from as little as 2 N right up to 5 kN.

MultiTest-dVMotorised force tester

Product Tester
MultiTest-dV with AFG

The MultiTest-dV range integrates perfectly with our Advanced Force Gauge, making it a popular configuration for standalone applications that require the capture of a peak load value.

Expand its capabilities by connecting to VectorPro Lite software for presenting data graphically and performing calculations to see test results.

Product image of MultiTest-dV motorised force tester with Advanced Force Gauge for tension and compression testing by Mecmesin
Materials Tester
MultiTest-dV with ELS

The MultiTest-dV range configured with an Enhanced Load Sensor, VectorPro MT software and an optional extensometer, transforms this motorised force tester into a basic materials tester.

This makes the MultiTest-dV the ideal choice for quality assurance checks in the QC lab and gives it the power necessary for more in-depth analysis of material properties in the R&D laboratory.

Product image of MultiTest-dV motorised force tester with ELS for materials testing by Mecmesin

The MultiTest-dV is a versatile and easy to use stand-alone force tester.

Ideal for routine quality control in a production or laboratory environment, with three models rated to 0.5 kN, 1 kN and 2.5 kN.

A motorised test stand can be configured with a Digital Force Gauge for product testing or an Enhanced Load Sensor for basic materials testing.

FPT-H1Automated friction, peel and tear tester

PC-driven
FPT-H1

The FPT-H1-i is a comprehensive, multi-purpose test system for measuring Friction, Peel and Tear characteristics. Controlled by software running on a PC, it is accurate, easy to use and optimised for measuring loads up to 100 N.

Ideally suited for measuring the coefficient of friction of plastic films, printed carton or paper with added versatility for peel testing of adhesives and tear strength of packaging substrates.

Product image of FPT-H1-i automated friction, peel and tear force testing system
Console-driven
FPT-H1-xt

The FPT-H1-xt is a comprehensive, multi-purpose test system for measuring Friction, Peel and Tear characteristics. Controlled by software running on a touchscreen console, it is accurate, easy to use and optimised for measuring loads up to 100 N.

Ideally suited for measuring the coefficient of friction of plastic films, printed carton or paper with added versatility for peel testing of adhesives and tear strength of packaging substrates.

Product image of FPT-H1-xt automated friction, peel and tear force testing system with integrated console

The FPT-H1-i is a fully-featured test system controlled by software running on a PC.

Accurate and easy to use it is specifically designed to test the coefficient of friction, peel and tear strength of a variety of materials.

VFGMáy đo lực kỹ thuật số màn hình cảm ứng

Giới thiệu VFG, máy đo lực trên màn hình cảm ứng tiên tiến nhất, được hỗ trợ bởi Vector OS.

Một thiết bị cầm tay được chế tạo cho những môi trường khắc nghiệt để mang lại độ chính xác và độ tin cậy. Được thiết kế để thử nghiệm độ bền kéo và nén tại hiện trường hoặc là một phần của hệ thống thử nghiệm để sử dụng trong các phòng thí nghiệm Sản xuất, QC và R&D.

VFGDigital force gauge

Touchscreen
VFG

Introducing the VFG, the most advanced touchscreen force gauge, powered by Vector OS.

A handheld instrument built for tough environments to deliver accuracy and reliability. Designed for tensile and compressive testing in the field or as part of a testing system for use in Production, QC and R&D labs.

Mecmesin | VFG touchscreen force gauge
Advanced
AFG

The Advanced Force Gauge (AFG) is a highly versatile, fully-featured digital instrument from Mecmesin.

Accurate to an outstanding ±0.1% f.s. with models from 2.5 to 2500 N, it is ideal for mounting to a test stand or use as a hand-held device.

Full of useful features to help you solve almost any tension and compression measurement problem.

Product image of Advanced Force Gauge (AFG) handheld force measurement instrument by Mecmesin
Basic
BFG

The Basic Force Gauge (BFG) is the core digital instrument for tension and compression measurement from Mecmesin, covering load ranges from 10 to 2500 N.

A portable, affordable and easy-to-use force measurement solution with ‘live’ load display and ultimate peak hold capture.

Product image of Basic Force Gauge (BFG) handheld force measurement instrument by Mecmesin
Compact
CFG+

The Compact Force Gauge (CFG+) is the entry-level, low-cost digital force gauge from Mecmesin.

It is suitable for elementary tension and compression tests ranging from 50 to 500 N.

This lightweight, pocket-sized digital alternative to mechanical force gauges is ideal for non-critical applications that require peak measurements.

Product image of Compact Force Gauge (CFG+) handheld force measurement instrument by Mecmesin

Introducing the VFG, the most advanced touchscreen force gauge, powered by Vector OS.

A handheld instrument built for tough environments to deliver accuracy and reliability. Designed for tensile and compressive testing in the field or as part of a testing system for use in Production, QC and R&D labs.

VFTIMàn hình cảm ứng lực và chỉ báo mô-men xoắn

Một đơn vị hiển thị màn hình cảm ứng mạnh mẽ và linh hoạt để sử dụng với phạm vi cảm biến lực và mô-men xoắn 'Thông minh' có thể hoán đổi cho nhau của Mecmesin. Lý tưởng cho việc kiểm tra khi yêu cầu chính về độ chính xác và tính linh hoạt cao.

VFTI , được hỗ trợ bởi Vector OS, ngay lập tức nhận ra cảm biến được kết nối và có thể được sử dụng như một thiết bị cầm tay để kiểm tra khi đang di chuyển hoặc nó có thể được tích hợp vào giàn thử nghiệm của riêng bạn như một thiết bị đo chính.

AFTIAdvanced force and torque indicator

A versatile force and torque display unit, with interchangeable 'smart' sensors, that provides high accuracy and flexibility.

The AFTI can be used as a handheld device for mobile applications or it can be used as the measurement device for integration into your own test rig.

Alluris FMT-W40Motorised Pull Tester

The FMT-W40 is a motorised wire-terminal pull tester. It is available in 2 models with a tensile strength capacity up to either 500N (110 lbf) or 1000N (220 lbf).

It is rugged, compact and occupies little space on the benchtop. Specifically designed for ease of use with minimal training, the FMT-W40 is an ideal solution for testing the pull strength of crimped wire terminals right at the point of production.

Its motor drive enables wire terminals to be pull tested at a constant pull speed for greater repeatability of testing. The FMT-W40 features seven different test speeds as required by the relevant testing standards.

There are three selectable test modes to allow for destructive and non-destructive testing: pull and break; pull and hold; pull, hold and then break.

Suitable for tensile pull strength testing of wire connectors and terminals according to IEC, DIN, EN, BS, UL, SAE, MIL and NASA standards.

Alluris FMT-W30Manual Pull Tester

The FMT-W30 is a manually-operated pull tester available in 2 models with a tensile strength capacity up to either 500N (110 lbf) or 1000N (220 lbf).

Compact and rugged it is specifically designed for ease of use with minimal training, and is an ideal solution for basic testing of the pull strength of crimped wire terminals right at the point of production.

The instrument is portable and can be mains or solar-powered for an independent power supply and low cost of ownership.

Its manual operation enables quick checks to be performed easily, where the need to pull at a constant speed is considered to be not required.

MartindaleAbrasion and Pilling Tester

Martindale Abrasion and Pilling Tester with TestWise Touch™, available with up to 9 stations and adaptable to test a wide range of applications including textiles, socks, leather, coated upholstery, carpets, wood and shirt collars.

Developed by our sister company, James Heal.

ElmaTearDigital Elmendorf Tear Tester

Digital Elmendorf Tear Tester with TestWise™ software and touch-screen. Supplied with easy to fit pendulum weights suitable for testing woven and non-woven textiles as well as paper, plastic and other sheet materials.

Shotcrete PenetrometerSprayed concrete initial compressive strength tester

The Shotcrete Penetrometer is a complete portable system for testing the compressive strength of the initial curing stage of young sprayed concrete to BS EN 14488-2 (Method A).

It provides accurate readings of the forces required to penetrate sprayed (shotcrete) or poured concrete. These resistive force readings are then used to convert to a compressive strength value. This accuracy—beyond the requirements of the standard—and portability make it ideal for on-site testing.

MyometerMuscle strength tester

The Mecmesin Myometer is a highly accurate instrument suited to a wide range of muscle strength evaluations and ergonomic testing.

Developed in partnership with medical professionals, this dedicated instrument is able to perform more consistent fixed-point isometric muscle strength tests. The included accessories plus automatic calculation and display of the Constant Score values provide a complete solution for quick and reliable patient assessment.

AFG Manual Handling KitErgonomic effort tester

MHE-Advanced
Advanced Manual Handling Kit

The Advanced Manual Handling Kits measure push, pull and twisting efforts in order to evaluate the ergonomic impact of any type of manual handling forces or torques. 1000 N and 2500  versions are available.

The complete kit includes a gripping cradle and the essential accessories to connect the AFG gauge to the object being handled in order to measure the loading accurately. It can also recognise data from optional sensors to measure more specific physiological activities.

Advanced Digital Force gauge with manual handling kit accessories
MHE-Basic
Basic Manual Handling Kit

The Basic Manual Handling Kit measures push and pull efforts to enable the ergonomic evaluation manual handling forces up to 2500 N.

The complete kit includes a gripping cradle and the essential accessories to connect the BFG gauge to the object being handled in order to measure the loading accurately.

Basic Digital Force gauge with manual handling kit

The Advanced Manual Handling Kit measures push, pull and twisting efforts in order to evaluate the ergonomic impact of any type of manual handling forces or torques. 

The complete kit includes a gripping cradle and the essential accessories to connect the AFG gauge to the object being handled in order to measure the loading accurately. It can also recognise data from optional sensors to measure more specific physiological activities.

MDD Precision HandwheelManual test stand

Precision (Wheel)
MDD Precision Handwheel

The MDD is a precision, manually-operated test stand featuring a leadscrew and reinforced crosshead, whose movement is controlled by a handwheel.

Portable and can be bench-mounted for use in a vertical or horizontal position. Fit a digital height scale to measure crosshead movement.

Combine with any Mecmesin digital force gauge to measure tension and compression up to 1000 N.

Mecmesin MDD manual test stand with AFG and height scale product photo
Precision (Lever)
LCP/S Precision Lever

The LCP/S is a precision, manually-operated test stand featuring a rack-and-pinion with reinforced crosshead, whose movement is controlled by a lever.

Compact, portable and can be bench-mounted for use in a vertical position. Fit a digital height scale to measure crosshead movement.

Combine with any Mecmesin digital force gauge to measure tension and compression up to 500 N.

Mecmesin LCP/S manual lever test stand with AFG product photo
Basic (Wheel)
ValuTest-D Handwheel

The ValuTest-D is a simple, manually-operated test stand featuring a basic leadscrew and moving crosshead controlled by a handwheel.

Bench-mounted for use in a vertical position. Not recommended for applications requiring precise measurement of crosshead movement.

Combine with any Mecmesin digital force gauge to measure tension and compression up to 1000 N.

Mecmesin ValueTest-D manual wheel test stand with CFG product photo
Basic (Lever)
ValueTest-L Lever

The ValuTest-L is a simple, manually-operated test stand featuring a basic rack-and-pinion with reinforced crosshead, whose movement is controlled by a lever.

Can be bench-mounted for use in a vertical position. Not recommended for applications requiring precise measurement of crosshead movement.

Combine with any Mecmesin digital force gauge to measure tension and compression up to 500 N.

Mecmesin ValueTest-L manual wheel test stand with CFG product photo

Manually-operated test stands are compact, portable, and can be bench-mounted for ergonomic use.

Combine with any Mecmesin digital force gauge to measure tension and compression up to 1000 N.

Force gauge sold separately.

Mechanical force gauge

Analog
Simple analogue

A simple solution for basic push and pull tests applied by hand.

Robust mechanical force gauges designed for general tension and compression tests up to 440 N.

Easy-to-use with an analogue dial and needle pointer, to indicate the force applied.

Product image of mechanical analogue force gauge for tension and compression testing by Mecmesin
Low-cost
Low-cost analogue

Compact and lightweight, handheld gauges are an entry-level solution for push and pull testing in the field.

Low-cost analogue force gauges are best suited for occasional simple measurement of tension and compression, up to 30 kgf (60 lbf).

Product image of low-cost analogue force gauge by Mecmesin
Gram Gauge
Gram Gauge

Affordable and easy-to-use, mechanical gram gauges offer a quick and easy solution for measuring very low forces between 1 and 1000 grams-force.

Each gram gauge has a needle with slave pointer for simple peak-hold function, making them suitable for very basic tension and compression tests.

Product image of analogue gram gauge force testing gauge by Mecmesin

A simple solution for basic push and pull tests applied by hand.

Robust mechanical force gauges designed for general tension and compression tests up to 440 N.

Easy-to-use with an analogue dial and needle pointer, to indicate the force applied.

Page Pull TesterPerfect binding adhesive strength tester

The Mecmesin 'Pira' Page Pull Tester is used in over 100 binderies across the world.

It provides a robust, economical and reproducible method of measuring the page pull strength of perfect-bound books.

By enabling an efficient binding endurance test, the Page Pull Tester is a proven reliable quality control and assessment tool, identifying many binding adhesion problems as they occur.