Helixa-iเครื่องทดสอบแรงบิดอัตโนมัติความแม่นยำสูง

ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
Helixa-i

Helixa-i เป็นเครื่องทดสอบแรงบิดที่มีความแม่นยำสูงและควบคุมโดยซอฟต์แวร์เพื่อทำงานบนคอมพิวเตอร์ ซึ่งถูกออกแบบมาสำหรับการทดสอบที่มีแรงบิดน้อยมากๆและต้องการความแม่นยำสูง

พร้อมด้วยตัวจับชิ้นงานที่หลากหลาย โดยตัวเครื่องใช้งานง่ายและสามารถปรับให้เหมาะสมกับช่วงการวัดตั้งแต่ 1mN.m จนถึง 6N.m

ระบบทดสอบแรงบิดอัตโนมัติ Helixa-i ที่มีความแม่นยำ
ควบคุมด้วยระบบหน้าจอสัมผัส
Helixa-xt

Helixa-xt เป็นเครื่องทดสอบแรงบิดที่มีความแม่นยำสูงและควบคุมด้วยระบบหน้าจอสัมผัส ซึ่งถูกออกแบบมาสำหรับการทดสอบที่มีแรงบิดน้อยมากๆและต้องการความแม่นยำสูง

พร้อมด้วยตัวจับชิ้นงานที่หลากหลาย โดยตัวเครื่องใช้งานง่ายและสามารถปรับให้เหมาะสมกับช่วงการวัดตั้งแต่ 1mN.m จนถึง 6N.m

ระบบทดสอบแรงบิดอัตโนมัติที่ควบคุมโดย Helixa-xt

Helixa-i เป็นเครื่องทดสอบแรงบิดที่มีความแม่นยำสูงและควบคุมโดยซอฟต์แวร์เพื่อทำงานบนคอมพิวเตอร์ ซึ่งถูกออกแบบมาสำหรับการทดสอบที่มีแรงบิดน้อยมากๆและต้องการความแม่นยำสูง

พร้อมด้วยตัวจับชิ้นงานที่หลากหลาย โดยตัวเครื่องใช้งานง่ายและสามารถปรับให้เหมาะสมกับช่วงการวัดตั้งแต่ 1mN.m จนถึง 6N.m

Vortex-iเครื่องทดสอบแรงบิดอัตโนมัติ

ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
Vortex-i

Vortex-i เป็นเครื่องทดสอบแรงบิดที่ควบคุมโดยซอฟต์แวร์เพื่อทำงานบนคอมพิวเตอร์ มีความแม่นยำ และใช้งานง่ายและเหมาะสำหรับการทดสอบแรงบิดคงที่ ช่วงการวัดสูงสุดที่ 10N.m

เป็นระบบการทดสอบแบบอัตโนมัติทีมีความยืดหยุ่นและปรับใช้การทดสอบได้หลากหลาย

มาตรฐานการทดสอบ Vortex-i โดดเด่นด้วยแล็ปท็อปที่ใช้งาน Emperor
ควบคุมด้วยระบบหน้าจอสัมผัส
Vortex-xt

Vortex-xt เป็นเครื่องทดสอบแรงบิดที่ควบคุมด้วยระบบหน้าจอสัมผัส ที่มีความแม่นยำ และใช้งานง่าย ช่วงการวัดสูงสุดที่ 10N.m และเหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่จำกัด

เป็นเครื่องทดสอบอเนกประสงค์แบบอัตโนมัติ ที่มีความยืดหยุ่นและปรับใช้การทดสอบได้หลากหลายตั้งแต่การทดสอบขั้นพื้นฐานจนถึงการทดสอบขั้นสูงสุด
 

มาตรฐานการทดสอบ Vortex-xt ที่มีคอนโซลหน้าจอสัมผัสในตัว

Vortex-i เป็นเครื่องทดสอบแรงบิดที่ควบคุมโดยซอฟต์แวร์เพื่อทำงานบนคอมพิวเตอร์ มีความแม่นยำ และใช้งานง่ายและเหมาะสำหรับการทดสอบแรงบิดคงที่ ช่วงการวัดสูงสุดที่ 10N.m

เป็นระบบการทดสอบแบบอัตโนมัติทีมีความยืดหยุ่นและปรับใช้การทดสอบได้หลากหลาย

ABC-Tเครื่องทดสอบแรงบิดแบบอัตโนมัติ

รุ่น ABC-T เป็นเครื่องทดสอบแรงบิดแบบอัตโนมัติ เพื่อวัดค่าแรงบิดตั้งแต่ แรงบิดที่ทำให้ฝาเริ่มเคลื่อนที่ หรือ Slip-torque และแรงบิดเพื่อดูความแข็งแรงของเกลียวฝา หรือ Bridge-torque

ตัวเครื่องสามารถทดสอบเพื่อทำซ้ำได้อย่างแม่นยำโดยไม่จำเป็นต้องใช้ผู้ปฏิบัติงานระหว่างการทดสอบ

TSCCเครื่องสอบเทียบไขควงทอร์ค

เครื่อง TSCC เป็นเครื่องทดสอบแบบอัตโนมัติเพื่อสอบเทียบไขควงทอร์ค ช่วงการวัดสูงสุดที่ 10N.m

ด้วยโปรแกรมการทดสอบที่ใช้งานด้วยระบบสัมผัส ช่วยลดความไม่สอดคล้องของผลการทดสอบ และลดการบาดเจ็บของผู้ปฏิบัติงานจากการทดสอบซ้ำๆ