"เมกมีซินสามารถเสนอระบบทดสอบวิเคราะห์พื้นผิวให้กับเราซึ่งตรงกับความต้องการในการทดสอบของเราหัววัดที่ให้มามีประโยชน์อย่างยิ่งเนื่องจากช่วยให้สามารถดำเนินการทดสอบในรูปแบบต่างๆได้มากขึ้นด้วยระบบเพียงระบบเดียว มีประโยชน์เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของเรามีส่วนประกอบที่แตกต่างกัน 3 ชนิดซึ่งสามารถวิเคราะห์แยกกันได้โดยใช้เซลล์ทดสอบที่จัดเตรียมไว้ให้ "

Liberty Horner นักเทคโนโลยีการอาหาร
Vale of Mowbray

Case study
การทดสอบเนื้อพายหมูโดยการเจาะด้วยอุปกรณ์เสริมหัววัด

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ

มีคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือไม่? ขอโทรกลับจากวิศวกรฝ่ายขายด้านเทคนิคของเราทันที