Standards

Featured or equivalent test standards for Mecmesin solutions in this section

Term Video

<p><a class="sproutvideo-lightbox" data-height="640" data-width="640" href="https://videos.sproutvideo.com/embed/489ddab81b13eccdc0/1bb7c520e39ca36d?bigPlayButton=false&playerTheme=light&playerColor=2f3437&autoPlay=true"><img src="https://cdn-thumbnails.sproutvideo.com/489ddab81b13eccdc0/1bb7c520e39ca36d/0/w_640,h_640,btn_true,btnbg_FFFFFF,btnfg_2f3437/poster.jpg" /></a></p>
Nâng cấp phương pháp kiểm tra tiêu chuẩn của chúng tôi bằng máy kiểm tra Mecmesin-i là một trong những quyết định tốt nhất mà chúng tôi đã đưa ra gần đây. Máy thử nghiệm mới không chỉ cho phép chúng tôi sử dụng thiết bị đã thay thế cho các dự án khác mà còn cải thiện độ tin cậy của thử nghiệm và khả năng tái lập kết quả thử nghiệm. Đội ngũ bán hàng của Mecmesin đã cung cấp cho chúng tôi tất cả thông tin cần thiết để đưa ra quyết định mua máy kiểm tra phù hợp.

Marcin Kujawski, Giám đốc Nghiên cứu và Chất lượng
Concrete Canvas Ltd.

Case study
Mẫu trải qua thử nghiệm uốn - thử nghiệm vật liệu composite gốc xi măng địa tổng hợp
Online demonstrations and training available from Mecmesin technical sales engineers


Thiết bị kiểm tra trực tuyến và trình diễn đào tạo

Vì ngày càng có nhiều người làm việc tại nhà để giảm bớt việc đi lại không cần thiết, các kỹ sư bán hàng kỹ thuật của chúng tôi có thể cung cấp các buổi giới thiệu thiết bị trực tuyến hoặc các buổi đào tạo thông qua cuộc gọi video trên web.

Nếu có thể, hãy gửi mẫu của riêng bạn và đội ngũ bán hàng của chúng tôi sẽ có thể giới thiệu sản phẩm đang được thử nghiệm của chính bạn.

Liên hệ để thảo luận về các yêu cầu của bạnsắp xếp một buổi giới thiệu hoặc đào tạo trực tuyến.