Standards

Featured or equivalent test standards for Mecmesin solutions in this section

Chúng tôi hài lòng với các chương trình đo lường sản phẩm của chúng tôi và khả năng xuất và lưu trữ dữ liệu của chúng tôi thành tài liệu Excel.

Danila Bavcon, Giám đốc sản xuất
Ekstel doo

Case study
Các mẫu băng cản nước được thử nghiệm trong phòng thí nghiệm R & D
MultiTest 1-i đã được mua để kiểm tra các tính chất vật lý của nguyên liệu thô và thành phẩm. Loadcell 10N có thể đo đến hai chữ số thập phân, cho kết quả đọc rất nhạy và chính xác, và bài kiểm tra này hoạt động rất tốt. MultiTest 1-i đáp ứng nhu cầu của chúng tôi và theo thời gian đã chứng minh được sự thân thiện với người dùng.

Adriana Jamesova,
Salts Chăm sóc sức khỏe

Case study
Hệ thống T-peel và các phụ kiện phù hợp cho các sản phẩm chăm sóc sức khỏe
Để đáp ứng Tiêu chuẩn Anh về độ bền của keo nhiệt trên túi y tế, Mecmesin đã cung cấp một hệ thống thân thiện với người vận hành, hệ thống này hiển thị dữ liệu ở định dạng đồ họa để thể hiện rõ ràng việc tuân thủ tiêu chuẩn.

David Dixon, Kỹ thuật viên Đảm bảo Chất lượng
Rocket Medical Plc

Case study
Kiểm tra T-Pepe trong túi y tế niêm phong nhiệt
Online demonstrations and training available from Mecmesin technical sales engineers


Thiết bị kiểm tra trực tuyến và trình diễn đào tạo

Vì ngày càng có nhiều người làm việc tại nhà để giảm bớt việc đi lại không cần thiết, các kỹ sư bán hàng kỹ thuật của chúng tôi có thể cung cấp các buổi giới thiệu thiết bị trực tuyến hoặc các buổi đào tạo thông qua cuộc gọi video trên web.

Nếu có thể, hãy gửi mẫu của riêng bạn và đội ngũ bán hàng của chúng tôi sẽ có thể giới thiệu sản phẩm đang được thử nghiệm của chính bạn.

Liên hệ để thảo luận về các yêu cầu của bạnsắp xếp một buổi giới thiệu hoặc đào tạo trực tuyến.