è Chạy demo online và tại chỗ bạn


Chạy demo online và tại chỗ bạn

 

Các kỹ sư bán hàng kỹ thuật của chúng tôi có thể cung cấp thiết bị để chạy demo thử mẫu trực tuyến hay tại phòng thí nghiệm của bạn - hãy để chúng tôi giúp bạn tìm ra giải pháp thử nghiệm tốt nhất cho các yêu cầu của bạn.

Bạn cũng có thể gửi các mẫu đến chúng tôi để kiểm tra thử.

Cùng nhau thảo luận các yêu cầu và sắp xếp buổi demo hay đào tạo.

Part Number
PSV21062
Description
Precise alignment of the upper compression plate with the test piece is essential for optimum accuracy of results. Mecmesin recommends a minimum of self-adjusting compression plates and, for ECT and RCT tests, the Crush Test Fixture featuring a Precision Guide mechanism.
Images
PSV21062 Crush Test Fixture with Precision Guide ensures accurate alignment during compression. Shown here with RCT lower carrier.
PSV21062 Crush Test Fixture with Precision Guide. Shown here with ECT Guide Blocks (order separately) for ISO3037 and TAPPI T811
Datasheet
Fixtures for Edge Flat and Ring Crush Testing ECT FCT RCT Fixtures for Edge Flat and Ring Crush Testing ECT FCT RCT

Related Parts

Fittings

First thread
F / Quick Change
Nói chuyện với chuyên gia về các phụ kiện thử nghiệm lực và mô-men xoắn, tay cầm và đồ đạc, danh mục đầy đủ trực tuyến trên máy tính, máy tính bảng và điện thoại di động, của Mecmesin

Nói chuyện với một chuyên gia

Có một câu hỏi về phụ kiện này? Hãy liên hệ và nói chuyện với một trong những Kỹ sư Bán hàng Kỹ thuật của chúng tôi ngay bây giờ ...

Similar accessories